Scan Your QR!

Click on the below icon to scan the QR code and view the menu and
you can order direclty from your Device.

QR കോഡ് സ്‌കാൻ ചെയ്‌ത് മെനു കാണുന്നതിന് മുകളിലുള്ള ഐക്കണിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസ്  നിന്ന് ഡയറക്‌ട്ലി ഓർഡർ ചെയ്യാൻ കഴിയും.